SKV

Tools
Register Login

Kniha jízd

Email Tisk PDF

ONI SLEDOVÁNÍ

- umožňuje ve webové aplikaci ONI systému kdykoliv zjistit, kde máte své auto/auta
- zaznamenává historii pohybu a generuje knihu jízd
- pomocí přepínače volíte, zda je jízda služební nebo soukromá (+ přiřadí číslo zakázky)
- díky této službě lzde předpokládat snížení vnitrofiremních nákladů na vozový park až o 20%

UKÁZKA ZOBRAZENÍ sledovaného vozidla na obrazovce (video)

 

ONI SLEDOVÁNÍ PLUS

- navíc balíček 5-ti bezpečnostních funkcí: kráděž kol, detekce odtažení, přenost poplachu z externího autoalarmu, nehodu na parkovišti a havárii vozidla
- řidič si hlídá své auto - dostatne sms nebo e-mail (na rozdíl od produktu na sledování ONI Střežení, kde na zprávu reaguje i dispečink ONI systému )
- výjimku tvoří zpráva o havárii, při této zprávě dispečink kontaktuje řidiče a pokud se nedovolá, pokouší se mu v místě havárie zajistit pomoc
- pokud chcete vyhledat auto, požádáte o to dispečink

 

PATRIOT XI

- slouží k vytváření elektronické knihy jízd
- umožňuje přehledné zobrazení jízd prostřednictvím webvé aplikace
- k dispozici jsou veškeré informace (místo a čas začátku a konce jízdy, ujetá vzdálenost, celkový čas jízdy, celkový čas stání na místě, průměrná a maximální rychlost, typ jízdy(soukromá nebo služební), informace o tankování, účel jízdy, identifikace řidiče, ...)
- integrovaná funkce pro zabezpečení vozidla proti kádeži s přenosem poplachu pomocí sms a volání